תצפית נחל עמוד תחתון

תצפית נחל עמוד תחתון

טיולים בצפון